Category: Power Metal

  8 comments

  1. Yodal

   Reply
   TANPRI HAITI ak Haitien fè m konnin lè nou pral boulé citadel la pou voyé al fè vidéo a. O mwens pitite mwen yo a gin video a pou gadé. jeeeeeessssssss, sad sad sad Nou preske pa rete anyin nan.
  2. Meztirn

   Reply
   Lè yo fèk tande pawòl la, yo resevwa l' ak kè kontan. 21 Men, yo pa kite l' pouse rasen nan kè yo. Yo pa kenbe l' pou lontan. Lè yo tonbe anba tèt chaje ak pèsekisyon akòz pawòl Bondye a, lamenm yo jwenn okazyon pou yo tonbe nan peche. 22 Gen lòt ankò ki resevwa pawòl la tankou grenn ki tonbe nan mitan pikan. Yo tande pawòl la Missing: Coloniale.
  3. Teshakar

   Reply
   Ezayi 37 Haitian Creole Version (HCV). 37 ¶ Lè wa Ezekyas tande pawòl sa yo, li chire rad sou li sitèlman sa te fè l' lapenn, li mete yon rad sak sou li, epi li al nan tanp Seyè a. 2 Li voye Elyakim, chèf moun k'ap travay nan palè a, ak Chebna, sekretè a, ansanm ak chèf prèt yo bò kote pwofèt Ezayi, pitit Amòz la. Yo tout te gen rad sak sou yo.
  4. Voodoosar

   Reply
   Jul 02,  · Vini konnen solisyon pou feze yo ak tripot yo, briziyet ap manje tout andan dyol feze yo - Duration: Pharisien fidel koze vodou ak limyè sou la bib 6, views. NewMissing: Coloniale.
  5. Tegami

   Reply
   sou chanel sa nou brase tout zen san voye monte, siw se fanatik zen abonnez pou'w pa rate okenn zen nap poste, pa bliye pataje like epi kite komante'w.
  6. Digar

   Reply
   Prèt yo, pitit Arawon yo, va voye san an sou kat bò lotèl la. 3 Nan bèt yo ofri a, l'a pran pati sa yo: grès ki vlope tripay la, 4 de wonyon yo ak tout grès ki sou yo a, ansanm ak mas grès ki sou fwa a, l'a boule yo tout nan dife pou Seyè a. 5 Pitit Arawon yo va boule tou sa sou lotèl la ansanm ak ofrann boule ki te deja sou bwa dife a Missing: Coloniale.
  7. Doushakar

   Reply
   2 Seyè a voye yon dife sou yo, dife a boule yo, epi yo mouri la devan Seyè a. 3 Lè sa a, Moyiz di Arawon: Men sa Seyè a t'ap di nou an wi lè l' te di: Moun k'ap sèvi m' fèt pou respekte m'. M'a fè pèp la konnen pouvwa mwen!Missing: Coloniale.
  8. Kagashicage

   Reply
   Lè l t ap mache al lekòl, yo te konn maltrete l, [ ] pouse l e pase l nan rizib--gen kèk elèv ki te konn menm voye fatra sou li. La maltrataban, la empujaban [ ] y se burlaban de ella cuando iba a sus clases; algunos estudiantes inclusive le arrojaban basura.

  Leave a comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *